SMM Holíč s.r.o.
Moyzesova 2
908 51 Holíč
Slovenská republika 
Tel.: 034 660 3081, 658 5085
Fax: 034658 5085

Kultúrny dom

Dom kultúry sa nachádza na Moyzesovej ulici v Holíči. Uskutočnujú sa tu nielen všetky spoločenské akcie, ktoré poriada Mesto Holíč, ale priestory Domu kultúry využívajú aj ostatné organizácie pre svoje aktivity.
Priestory Domu kultúry sa členia na veľkú sálu, kde je javisko a hľadisko , a hlavne tu sa uskutočňujú všetky kultúrno – spoločenské akcie. Kapacita je 250 miest na sedenie.
Účinkujúci majú svoje zázemie pri javisku – šatne, vrátane socialneho zariadenia.
Veľká sála je komunikačne prepojená s miestnosťou vybavenou veľkým barovým pultom a  miestami na posedenie. Takže veľká sála s barovou miestnosťou sa po uspôsobení / stoly / premení na miesto pre tanečné zábavy a plesy. K dispozícii je kuchyňa pre prípravu občerstvenia, veľká vstupná hala a samozrejme socialne zriadenie.
Pre menšie spoločenské akcie slúži malá sála, ktorá je viacúčelová. Konajú sa tu rôzne výstavy, školenia a schôdze.

dk_novydk2_novy

 

alt Cenník prenájmu KD

alt Žiadosť - prenájom KD

alt Nájomná zmluva

alt Dohoda o hmotnej zodpovednosti