flash
javslon.com asian sex mobile adultload.ws
SMM Holíč s.r.o.
Moyzesova 2
908 51 Holíč
Slovenská republika 
Tel.: 034 660 3081, 658 5085
Fax: 034658 5085

SMM Holíč s.r.o.,

so sídlom v Holíči , Moyzesova č.2  je obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným zakladateľom je mesto  Holíč. SMM Holíč s.r.o.  má mandát z  roku 2007 od mesta Holíč  spravovať a  prenajímať nebytové  priestory a objekty mesta, technicky zhodnocovať nehnuteľnosti. Zabezpečuje  udržiavanie trávnatých  plôch , čistenie verejných priestranstiev , zimnú údržbu. Prevádzkuje objekty športovej a kultúrnej  činnosti vrátane technického zabezpečenia podujatí v meste Holíč .

 

SaunaRelaxačné centrum - otvorené od 11.12.2019

Oznamujeme občanom mesta Holíč, ale aj širokej verejnosti, že dňa 11. decembra 2019 sa v Holíči na adrese Vrádištská 1280/29 otvára novovybudovaná prevádzka Relaxačného centra - Saunový svet.
Ste srdečne vítaní..

 

pdf Prehľad otváracích hodín + Cenník

 

 

 

 

 

 


 

SMM Holíč s.r.o., ul. Moyzesova 2,  908 51   H o l í č

Oznamujeme občanom a firmám v Holíči a širokom okolí, že naša spoločnosť prevádzkuje vylepovaciu službu plagátov a rôzneho propagačného materiálu podľa platného cenníka, 2x do mesiaca, a to vždy k 1. kalendárnemu dňu a 15. kalendárnemu dňu v mesiaci.

Plagáty, alebo propagačný materiál musia byť označené razítkom našej spoločnosti z dôvodu, že sú zaplatené. Pokiaľ nebudú označené naším razítkom, budú občania, alebo firmy pokutované mestskou políciou.

 


pdfVýročná správa SMM Holíč s.r.o. za rok 2015

pdfVýročná správa SMM Holíč s.r.o. za rok 2016

pdfVýročná správa SMM Holíč s.r.o. za rok 2017